Tentoonstelling over huisdieren in Nauurmuseum Brabant

Ik was inhoudsontwikkelaar van de tentoonstelling "Dier of ding" over mensen en hun huisdieren, in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg (2010-2011).
In deze tentoonstelling stond de zonderlinge verhouding tussen mensen en huisdieren centraal. Is een dier een knuffel, een idool of een vleesfabriek? Bij de tentoonstelling hoort een morele dierenkieswijzer, waarin ieder kan bepalen hoe hij tegenover dieren staat. Ook de boeiende geschiedenis van de huisdieren kwam in de tentoonstellng aan de orde.