Publicaties

Ik schrijf graag populair-wetenschappelijke boekjes. De volgende titels zijn uitgebracht in een oplage van 500-3000 stuks. Sommige zijn ook vertaald in het Duits.


2011: Waddenzee werelderfgoed, over het internationale belang van het waddengebied, 36 p

2009: Texel warmer, over de gevolgen van klimaatverandering op Texel, 24 p

2009: Vuurtoren. Over de Texelse vuurtoren, 24 p

2008: Overkanters, over ingevoerde dieren en planten op Texel, 24 p

2006: Duinen, over de Texelse duinen, 24 p

2004: Texels ontstaan, over de geologische geschiedenis van Texel, 24 p

2004: D. Mol, J. de Vos en A.F.F. Oosterbaan: Wolharige neushoorn, 32 p

2002: Strandgids, veldgids voor de Noordzeekust 64 p

2001: A.F.F. Oosterbaan en T.J. Sluijter: Veldgids voor de Oosterschelde,80 p

1998: Wadgids, veldgids voor het waddengebied, 80 p

1995, bijgewerkt in 2005: Zeehonden, biologie, bedreigingen en opvang, 32 p

1995: Noordzeereeks, 7 boekjes van 32-48 p over biologie en bedreigingen van de Noordzee: Plankton, Wieren en kwelderplanten, Bodemdieren, Vissen, Zeevogels, Wadvogels, Zeezoogdieren.

Website Ecomare


Voor de digitale encyclopedie op de website van Ecomare heb ik veel teksten geschreven en bewerkt, onder andere over allerlei dieren, planten en paddenstoelen, en over de verschillende Waddeneilanden.

Nieuwsberichten


Voor de actuele nieuwsrubriek op de website van Ecomare schrijf ik wekelijks berichten over natuurnieuws: versneden bruinvissen, bijzondere vondsten, vreemde waarnemingen. Vaak help ik mee met het opstellen van persberichten van Ecomare. Regelmatig sta ik de lokale, regionale en landelijke pers te woord over natuurnieuws, dat soms ver buiten het werkgebied van Ecomare valt: de eerste opnamen van reuzenpijlinktvissen, de zin en onzin rond de Duitse voetbalkenner Octopus Paul, geheimzinnige massasterfte van vogels in de Verenigde Staten en elders.

Wetenschappelijke publicaties heb ik ook geschreven, in het verleden.


1990: Notes on a collection of Badenian (Middle Miocene) corals from Hungary in the National Museum of Natural History at Leiden (the Netherlands). Contr. Tert. Quatern. Geol. 27 (1), 3-15

1989: Veranderingen in de Hollandse kustfauna. Wetensch. Meded. KNNV r. 193, 60 p

1989: Schelpwinning in de Noordzee. RIVO-intern rapport MO 89-208, 11 p

1989: G.J. Boekschoten, M.B. Best, A.F.F. Oosterbaan en F.M. Molenkamp: Past corals and present reefs in Indonesia. Neth. Journ. Of Sea Res. 23 (2), 117-122

1988: Early Miocene corals from the Aquitaine basin (S.W. France). Meded. Tert. Kwart. Geol. 25 (4), 247-284

1985: Hydropoliepentabel. Tabellenserie van de Strandwerkgemeenschap 27, 24 p

1985: M.B. Best, G.J. Boekschoten en A.F.F. Oosterbaan: Species concept and ecomorph variaton in living and fossil Scleractinia. Paleont. Am. 54, 70-79